Get Adobe Flash player
Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017
Cập nhật: 29.05.2018 09:56 - Lượt xem: 666
* Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16/01/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017
* Phụ lục 1: Danh mục đề án phê duyệt 
Phụ lục 2: Mẫu thông báo mời tham gia Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia
Phụ lục 3: Mẫu công văn thông báo tổ chức thực hiện Đề án XTTM quốc gia tại nước ngoài  
Phụ lục 4: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia
Phụ lục 5: Danh sách đơn vị tham gia Đề án XTTM quốc gia
Phụ lục 6: Mẫu đăng ký danh sách nhân sự tham gia Chương trình XTTM quốc gia tại nước ngoài
Phụ lục 7: Mẫu báo cáo kết quả của đơn vị tham gia Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia
Danh sách đơn vị chủ trì chương trình XTTM Quốc gia 2017

  

Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2020 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?