Get Adobe Flash player
Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc Gia 2019
Cập nhật: 20.02.2019 11:09 - Lượt xem: 759
* Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc Gia năm 2019

* Phụ lục 1: Danh mục phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc Gia năm 2019

* Phụ lục 2: Mẫu thông báo mời tham gia Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc Gia

* Phụ lục 3: Mẫu công văn thông báo tổ chức thực hiện đề án XTTM Quốc Gia tại nước ngoài

* Phụ lục 4: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc Gia năm 2019

* Phụ lục 5: Danh sách đơn vị tham gia đề án Xúc tiến Thương mại Quốc Gia

* Phụ lục 6: Mẫu đăng ký danh sách nhân sự tham gia Chương trình XTTM Quốc Gia tại nước ngoài 

* Phụ lục 7: Mẫu báo cáo kết quả của đơn vị tham gia Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc Gia


Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai
Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2020 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?