Get Adobe Flash player
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Hà Giang (chè đen, chè xanh).
Cập nhật: 18.05.2020 02:00 - Lượt xem: 14
Sở Công Thương Đồng Nai nhận đưc công văn số 487/SCT-QLTM ngày 29/4/2020 ca Sở Công Thương Hà Giang vviệc htrợ kết ni tiêu thsn phm nông sn do nh hưng ca dch Covid-19,

theo đó Sở Công Thương Hà Giang đnghhtrxúc tiến, gii thiệu kết nối tiêu thụ các sn phm nông sn ca tỉnh Hà Giang, đặc biệt là sản phẩm chè (chè xanh, chè đen) đang trong thi gian thu hoạch nhưng gặp khó khăn vđu ra (đính kèm danh mc các sản phẩm nông sn và thông tin liên hkết ni tiêu th).

Đhtrợ tiêu thsn phẩm nông sn ca tnh Hà Giang, Sở Công Thương

Đồng Nai đngh:

- UBND các huyn, thành ph, Liên minh Hp tác xã, các Hi/Hip hội tng tin, vn động các doanh nghip, Hp tác , tchc, cá nhân có nhu cu, h trợ thu mua các mặt hàng ng sn ca tnh Hà Giang đang gp khó khăn vđu ra do nh hưng ca dịch bnh.

- Các Tổ chc qun lý chtrên đa bàn tnh tng tin đến các tiểu thương kinh doanh mt hàng nông sản tại chvtình hình sn xut, tiêu thụ mt hàng nông sn ca tỉnh Hà Giang, vn động các tiểu thương đăng ký mua vkinh doanh và làm đu mi liên hvi các doanh nghip kinh doanh nông sản ca tỉnh Hà Giang đ đăng ký mua hàng. Bố trí mặt bng và to điu kin đ thương nhân kinh doanh mặt hàng nông sn được tchc mua bán ti chợ.

- Các siêu thị, trung tâm thương mi, doanh nghiệp trên đa bàn tỉnh quan tâm thu mua mt hàng nông sn ca tnh Hà Giang vkinh doanh, sản xuất chế biến.

Kết quả hỗ trợ thu mua, đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Công Thương Đồng Nai – Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điện thoại : 0251.3822216, đồng thời gửi file mềm qua email: nhuthuy0702@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.


Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai


Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2020 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?