Get Adobe Flash player
Báo cáo Kết quả tháng 02/2020 và kế hoạch tháng 03/2020
Cập nhật: 18.08.2020 09:51 - Lượt xem: 18

I.Kết quả công tác tháng 02/2020

1.Đôn đốc Sở Tài chính thẩm định kinh phí Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 để kịp trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thực hiện.2.Công tác chuẩn bị Hội chợ Thương mại, Mỹ nghệ và Tiêu dùng Đồng Nai 2020.

3.Công tác chuẩn bị Hội chợ VN EXPO tại Hà Nội từ ngày 15/4 đến ngày 18/4/2020.

4.Quản trị và cập nhật thông tin trên website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ tìm kiếm thông tin thị trường tạo sự gắn kết các giao dịch thương mại của doanh nghiệp. Ước lượt truy cập Website Trung tâm XTTM từ 01/01/2020 đến 10/02/2020 là 36.175 lượt truy cập.

II.Kế hoạch tháng 03/2020

1.Tiếp tục đôn đốc Sở Tài chính thẩm định kinh phí Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 để kịp trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thực hiện.

2.Tổ chức Hội nghị phổ biến chương trình XTTM năm 2020 sau khi có Quyết định ban hành chương trình XTTM năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

3.Tiếp tục công tác chuẩn bị Hội chợ Thương mại, Mỹ nghệ và Tiêu dùng Đồng Nai 2020.

4.Tiếp tục công tác chuẩn bị Hội chợ VN EXPO tại Hà Nội từ ngày 15/4 đến ngày 18/4/2020.

5.Quản trị và cập nhật thông tin website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ sự gắn kết các giao dịch thương mại của doanh nghiệp.

Trên đây là kết quả thực hiện tháng 02/2020 và Kế hoạch tháng 03/2020. Trung tâm Xúc tiến Thương mại kính báo cáo Sở Công Thương Đồng Nai./.Nguồn: Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai
Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2020 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?