Get Adobe Flash player
Báo cáo Kết quả tháng 5/2020 và nhiệm vụ tháng 6/2020
Cập nhật: 18.08.2020 09:58 - Lượt xem: 17

I.Kết quả công tác tháng 5/2020

1.Triển khai Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 cho các đơn vị có liên quan thông qua hình thức gửi văn bản, Email và đăng lên Website.

2.Lập kế hoạch Tổ chức hội nghị "Kết nối giao thương giữa các đơn vị đạt sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các điểm hàng Việt trên địa bàn tỉnh" sau khi có chủ trương phê duyệt của UBND tỉnh.

3.Phối hợp với UBND các huyện tổ chức khảo sát địa điểm hỗ trợ triển khai điểm bán hàng Việt trên địa bàn một số xã.

4.Công tác triển khai chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

5.Thông báo, mời gọi doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2020 tại Tp.HCM, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 – VIETNAM EXPO 2020 tại Hà Nội

6.Hỗ trợ các đơn vị có sản phẩm mục tiêu tham gia vào HCTL trong và ngoài tỉnh.

7.Lập Tờ trình điều chỉnh kinh phí, bổ sung nội dung thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

8.Quản trị và cập nhật thông tin trên website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ tìm kiếm thông tin thị trường tạo sự gắn kết các giao dịch thương mại của doanh nghiệp. Số lượt truy Website Trung tâm XTTM từ 01/05/2020 đến 11/5/2020 là  1.850 lượt truy cập.

II.Nhiệm vụ tháng 6/2020

1.Lập kế hoạch tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ VietNam Expo tại Hà Nội.

2.Công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao 2020 tại Đồng Nai.

3.Triển khai công tác hỗ trợ điểm bán hàng Việt tại các huyện.

4.Tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa tổ hợp tác, HTX trên địa bàn các huyện, TP với chợ Đầu mối Nông sản Dầu Giây.

5.Tổ chức gian hàng chung của tỉnh Đồng Nai tại Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2020 diễn ra từ ngày 24/6 đến 28/6/2020 tại TP. Hồ Chí Minh.

6.Quản trị và cập nhật thông tin website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ sự gắn kết các giao dịch thương mại của doanh nghiệp.

Trên đây là kết quả thực hiện tháng 5/2020 nhiệm vụ tháng 6/2020. Trung tâm Xúc tiến Thương mại kính báo cáo Sở Công Thương Đồng Nai./.  Nguồn: Báo công thương      

Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2020 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?