Get Adobe Flash player
Báo cáo Kết quả công tác lãnh đạo tháng 6/2020và phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ tháng 7/2020
Cập nhật: 18.08.2020 10:05 - Lượt xem: 22

I.Kết quả công tác lãnh đạo tháng 6/2020

1.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh

a) Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa tổ hợp tác, HTX trên địa bàn các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ với chợ Đầu mối Nông sản Dầu Giây;

- Tổ chức hội nghị "Kết nối giao thương giữa các đơn vị đạt sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các điểm hàng Việt trên địa bàn tỉnh";

- Phối hợp với UBND các huyện tổ chức khảo sát địa điểm hỗ trợ triển khai xây dựng điểm bán hàng Việt trên địa bàn một số xã;

- Tổ chức Đoàn doanh nghiệp OCOP tham gia chương trình Kích cầu tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh

- Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ Vietbuild 2020 tại TP.HCM và hội chợ Công nghiệp, Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Tiền Giang;

- Tiếp tục công tác đầu thầu băng rôn cờ phướn phục vụ chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;

- Dự thảo quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình XTTM tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, gửi các Sở ngành, các huyện, thành phố góp ý;

- Quản trị và cập nhật thông tin website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ tìm kiếm thông tin thị trường tạo sự gắn kết các giao dịch thương mại của doanh nghiệp.

b) Công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị:

- Lãnh đạo cán bộ trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước;

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo công tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt ở những bộ phận nhạy cảm trong đơn vị;

- Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác với các đối tượng thù địch nhằm đảm bảo tình hình an ninh - quốc phòng, bí mật quốc gia, bảo vệ nội bộ, tài sản cơ quan được an toàn.

2.Lãnh đạo tư tưởng

a) Công tác chính trị tư tưởng:

- Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ theo đúng thời gian quy định, đóng đảng phí đầy đủ;

- Thường xuyên nhắc nhở CBVC cơ quan thực hiện tốt luật giao thông đường bộ, nội quy cơ quan và trụ sở khối nhà nước;

- Nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chỉ thị 100 của Chính phủ, đảm bảo an toàn giao thông, không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông;

b) Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ:

- Quán triệt cán bộ viên chức nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định của cơ quan, của cấp trên;

- Triển khai các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của đảng ủy cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn đơn vị nắm bắt thực hiện;

- Toàn thể Đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2020;

- Cử 01 cán bộ viên chức tham gia lớp kỹ năng đối ngoại và 01 cán bộ viên chức tham gia lớp cải cách hành chính.

c) Lãnh đạo đoàn thể:

- Lãnh đạo Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Tổ chức vui chơi và tặng quà cho con của các cán bộ viên chức Trung tâm XTTM nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6).

d) Công tác xây dựng tổ chức Đảng:

- Về tổ chức đảng:

+ Tình hình Chi bộ: Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại là Chi bộ trực thuộc Đảng Bộ Sở Công Thương Đồng Nai. Cấp ủy Chi bộ gồm 01 bí thư, 1 phó bí thư và 01 ủy viên;

+ Tiếp tục theo dõi kết quả sưu tra hồ sơ của quần chúng Dương Thanh Long.

- Về công tác đảng viên:

+ Số lượng đảng viên: 11 trong đó: 11 chính thức, 0 dự bị;

+ Hàng tháng, chi bộ họp định kỳ theo quy định, đảng viên là Lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm nhận nhiệm vụ về triển khai thực hiện theo kế hoạch được phân công đến đầu tháng sau báo cáo kết quả thực hiện về Chi bộ để có cơ sở triển khai nhiệm vụ của tháng tiếp theo.

+ Xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 (đồng chí Giang Sơn Thọ)

3.Những hạn chế: Không

II.Kế hoạch tháng 7/2020

1.Nhiệm vụ chủ yếu:

a) Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - An ninh:

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của các Sở ngành, các huyện, thành phố về quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình XTTM tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025;

- Tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ xây dựng 5 điểm bán hàng Việt tại các huyện: Tân Phú, Trảng Bom, Cẩm Mỹ và Long Thành;

- Tổ chức hội nghị kết nối cung cầu các DN Đồng Nai với nhà cung cấp của tỉnh, thành miền Trung tại Quảng Bình;

- Điều chỉnh các chương trình hội chợ ngoài nước do dịch Covid-19 không thực hiện được, chuyển sang hội chợ trong nước;

- Tham dự hội nghị ngành công thương khu vực phía Nam năm 2020 tại tỉnh Vĩnh Long;

- Chuẩn bị các nội dung làm việc với Sở Tài chính, Sở Công Thương về quyết toán tài chính năm 2019;

- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Sở Công Thương tỉnh Bình Dương;

- Chỉnh sửa qui trình thanh quyết toán;

- Quản trị và cập nhật thông tin website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ sự gắn kết các giao dịch thương mại của doanh nghiệp.

b) Lãnh đạo công tác tư tưởng:

- Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, ổn định tư tưởng cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị nhằm tăng khả năng hoạt động, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo công tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt ở những bộ phận nhạy cảm trong đơn vị. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày càng được nâng cao;

- Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác với các đối tượng thù địch nhằm đảm bảo tình hình an ninh - quốc phòng, bí mật quốc gia, bảo vệ nội bộ, tài sản cơ quan được an toàn;

c) Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ:

- Xây dựng tổ chức hoạt động của đơn vị nhằm phát huy các thế mạnh từng cá nhân trong bộ máy cơ quan;

- Quán triệt cán bộ, viên chức nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định của cơ quan và của cấp trên;

- Triển khai các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của đảng ủy cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn đơn vị nắm bắt thực hiện.

d) Lãnh đạo công tác đoàn thể:

- Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia các chương trình, phong trào do Đoàn thể cấp trên tổ chức.

e) Xây dựng tổ chức Đảng:

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của cấp trên đến toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức trong đơn vị để nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước;

- Tiếp tục theo dõi hồ sơ của quần chúng Dương Thanh Long do Đảng ủy khối đang sưu tra lý lịch.

2.Giải pháp chủ yếu:

- Kết nối các sản phẩm đạt OCOP và các sản phẩm  công nghiệp nông thôn tiêu biểu, công nghiệp phụ trợ vào các Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 như: Hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước và điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung của chương trình xúc tiến thương mại lên trên báo, đài và website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai.

3.Kiến nghị, đề xuất: Không

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu tháng 6/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2020 của Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai./.Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai


Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2020 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?