Get Adobe Flash player

Thành phố Biên Hòa (44)
Huyện Vĩnh Cửu (9)
Huyện Trảng Bom (20)
Thị xã Long Khánh (9)
Huyện Tân Phú (11)
Huyện Xuân Lộc (17)
Huyện Long Thành (16)
Huyện Định Quán (19)
Huyện Cẩm Mỹ (18)
Huyện Nhơn Trạch (15)
Huyện Thống Nhất (15)

Tìm thấy 198 chợ
TTTên chợThông tin chợ
1 Chợ Biên Hòa
Chợ loại 1
Khu phố 1, Phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa
ĐT:061.3846604 - Diện tích:10.069 m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Đang xây dựng mới, sắp hoàn thành. Số điểm kinh doanh thường xuyên trên 800
2 Chợ Long Khánh
Chợ loại 1
Đường Hùng Vương, Thị xã Long Khánh
ĐT:061.3877142 - Diện tích:33.883 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Đang lập dự án xây dựng lại
3 Chợ Sặt
Chợ loại 2
Quốc lộ 1A, Khu phố 1, Phường Tân Biên, Tp. Biên Hòa
ĐT:061.3883966 - Diện tích:3.000 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Đang thực hiện kế hoạch di dời sang chợ Tân Biên
4 Chợ Tam Hòa
Chợ loại 2
Khu phố 1, Phường Tam Hòa, Tp. Biên Hòa
ĐT:061.3815692 - Diện tích:4.520 m2
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Số điểm kinh doanh thường xuyên 428 do HTX Thanh Niên đang thực hiện quản lý,kinh doanh và khai thác.
5 Chợ Tân Hiệp
Chợ loại 1
Khu phố 2, Phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa
ĐT:061.3890363 - Diện tích:15.590 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Số điểm kinh doanh cố định thường xuyên: 648 điểm, chợ đã được lập kế hoạch xây dựng lại theo mô hình chợ truyền thống kết hợp siêu thị.
6 Chợ Hóa An
Chợ loại 2
Ấp An Hòa, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai
ĐT:0613.958490 - Diện tích:BQL chợ 6.606m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Xây dựng 2005, Tổng số có 301 sạp, trong đó có 269 sạp hoạt động thường xuyên. Chợ có khu mở rộng thêm 84 sạp.
7 Chợ Tân Phong
Chợ loại 2
Khu phố 2, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai
ĐT:0613.829235 - Diện tích:BQL chợ 1.386m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được nâng cấp năm 2001 với tổng số sạp hoạt động thường xuyên là 204 sạp.
8 Chợ Tân Mai
Chợ loại 2
KP 4, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai
ĐT:0613.815792 - Diện tích:DN quản lý 1.117m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Do Cty SXTMDV Đồng Nai đầu tư, quản lý, kinh doanh và khai thác. Chợ được nâng cấp năm 2001 với tổng số 212 điểm kinh doanh thường xuyên.
9 Chợ Bửu Hòa
Chợ loại 2
Ấp Tân Bình, P.Bửu Hòa, TP> BIên Hòa, T. Đồng Nai
ĐT:0613.855633 - Diện tích:DNQL 2.015m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Do Cty SXTMDV Đồng Nai đầu tư nâng cấp từ năm 2001 với tổng số điểm kinh doanh thường xuyên là 186 điểm.
10 Chợ KDC Bửu Long
Chợ loại 2
KP 1, P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
ĐT:0613.247204 - Diện tích:DNQL 3.753m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Được Xây dựng năm 2007 do Cty CTGTVT Đồng Nai làm chủ đầu tư với tổng số điểm kinh doanh hoạt động là 280 điểm.
11 Chợ Trảng Bom
Chợ loại 2
KP 1, Thị trấn Trảng Bom, H.Trảng Bom, T. Đồng Nai
ĐT:0613.925044-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 4.200 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Có 228 điểm kinh doanh thường xuyên
12 Chợ Trà Cổ
Chợ loại 2
ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai
ĐT:0613.866502-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 4.581 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ có 375 sạp kinh doanh thường xuyên
13 Chợ Đông Hòa
Chợ loại 2
ấp Hòa Bình, xã Bình Minh, H.Trảng Bom, T. Đồng Nai
ĐT:0613.868228-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 3.074 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được nâng cấp 2002 với tổng số điểm kinh doanh thường xuyên là 246 điểm
14 Chợ An Chu
Chợ loại 2
ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, T.Đồng Nai
ĐT:0613.869045-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 3.587 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được xây dựng năm 2004 với tổng số 449 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
15 Chợ Cây Gáo
Chợ loại 2
ấp Tân Lập 1, Xã Cây Gáo, H.Trảng Bom, T.Đồng Nai
ĐT:0613.925044-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 603m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ đã được chuyển nhượng cho tiểu thương quản lý và hoạt động với tổng số điểm kinh doanh là 162 điểm.
16 Chợ Quảng Biên
Chợ loại 2
ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, H.Trảmg Bom, T.Đồng Nai
ĐT:0613.866495-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 2338m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được nâng cấp năm 2001 với tổng số điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên là 124 điểm.
17 Chợ Phúc Nhạc
Chợ loại 2
ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất, T.Đồng Nai
ĐT:0613.766044 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được nhà nước xây dựng năm 2003
18 Chợ Nam Cát Tiên
Chợ loại 3
Ấp 5, Xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú, T.Đồng Nai
ĐT:0613.669052 - Diện tích:UB xã quản lý 7580 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được xây dựng từ năm 2001 theo chương trình 135 của Chính Phủ, với 160 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
19 Chợ 13- Phú Lập
Chợ loại 3
Ấp 3, Xã Phú Lập, H.Tân Phú, T.Đồng Nai
ĐT:0613.791028 - Diện tích:UB xã quản lý 5.540 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được xây dựng từ năm 2000 theo chương trình 135 của Chính Phủ với 145 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
20 Chợ Xuân Đà
Chợ loại 2
QL 1, Ấp 3, Xã Xuân Tâm, H,Xuân Lộc, T.Đồng Nai
ĐT:3758876-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 5600 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được xây dựng năm 2007 với 280 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
12345678910

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2020 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?