Get Adobe Flash player
Sơ đồ tổ chức
Cập nhật: 04.06.2011 11:12 - Lượt xem: 13,879

   

 
BAN GIÁM ĐỐC
: Nguyễn Thị Lan
Giám đốc Trung tâm XTTM
Ngày sinh: 27-7-1967
ĐTDĐ: 0918.356.661
Email:lannt@xttmdn.com
  Ông:  Nguyễn Văn Lĩnh
Phó Giám đốc Trung tâm XTTM
Ngày sinh: 05-10-1972
ĐTDĐ:0982813372 
Email:linhngv@gmail.com

     

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Ông: Phạm Thanh Hải
Phó Trưởng Phòng
Ngày sinh: 10-04-1977
ĐTDĐ: 0918.935.636
Email: haipt@xttmdn.comÔng: Nguyễn Tấn Thi
Chuyên viên
Ngày sinh: 19-8-1978
ĐTDĐ: 0919.478.282
Email: thint@xttmdn.com


Ông: Nguyễn Thanh Lan
Lái xe
Ngày sinh: 
ĐTDĐ: 
mail: 

Bà: Mai Thị Huyền
Kế toán trưởng
Ngày sinh:08-04-1984
ĐTDĐ: 0916.773.207
Email:huyenmt@xttmdn.com 
 PHÒNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
  Ông: Võ Trường Hải 
Chuyên viên
Ngày sinh: 16-03-1982
ĐTDĐ: 0947.445.433
Email: 
haivt@xttmdn.com
ÔngLa Huy Đăng
Chuyên viên
Ngày sinh: 25-04-1977
ĐTDĐ: 0903.396.218
Email:
dangsctdn@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Nhung
Chuyên viên
Ngày sinh: 22-06-1972
ĐTDĐ: 0983.441319
Email: nhungtvcn@gmail.com

  Ông: Châu Hoài Vũ
Chuyên viên
Ngày sinh:26-12-1984
ĐTDĐ: 0933.353.806
Email:vuch@xttmdn.com
PHÒNG HỘI CHỢ TRIỂN LÃM
Ông: Giang Sơn Thọ
Phó Trưởng phòng
Ngày sinh:02-03-1977
ĐTDĐ: 0938596919
Email:thogs@xttmdn.com

Ông:Dương Thanh Long   
Chuyên viên
Ngày sinh: 08-12-1978
ĐTDĐ: 0913.972.638
Email:longgigo@yahoo.com

  Bà: Nguyễn Thị Mỹ Yến
Chuyên Viên
Ngày sinh: 27-09-1992
ĐTDĐ: 0904587058
Email: yenntm27@gmail.com

 


Ông: 
Trần Hữu Lộc
Chuyên viên
Ngày sinh: 22-08-1973
ĐTDĐ: 0919.465.286
Email:locth@xttmdn.com


     
Các tin khác
1

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2020 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?