Get Adobe Flash playerTìm thấy [938] văn bản
Số VBTrích yếuNgày ban hành
11/2019/TT-BCTTHông tư hướng dẫn thực hiện hoạt động Xúc tiến Thương mại Phát triển ngoại Thương thuộc chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến Thương mại 30/07/2019
04/2019/TT-BCTTHÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG MUỐI, TRỨNG GIA CẦM NĂM 2019 04/03/2019
56/2018/TT-BCTThông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 26/12/2018
51/2018/TT-BCTThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCTBTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn 19/12/2018
45/2018/QĐ-TTgQuy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước 09/11/2018
22/2018/TT-BCT Thông tư Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 21/08/2018
21/2018/TT-BCTThông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/8/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 20/08/2018
81/2018/NĐ-CPQuy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 22/05/2018
06/2018/TT-BCTThông tư Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại 20/04/2018
05/2018/TT-BCTQuy định về xuất xứ hàng hóa 03/04/2018
04/2018/TT-BCTQuy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước Asean 02/04/2018
03/2018/TT-BCTQuy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm 30/03/2018
31/2018/NĐ-CPLuật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 08/03/2018
28/2018/NĐ-CPLuật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 01/03/2018
14/2017/TT-BCTThông tư bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 28/08/2017
99/2017/NĐ-CPQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 18/08/2017
98/2017/NĐ-CPQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 18/08/2017
97/2017/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 18/08/2017
98/2017/NĐ-CPNghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 18/08/2017
37/2017/QĐ-TTgVề việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng 17/08/2017
12345678910...

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2020 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?